Varmt välkommen!

Mitt namn är Annica Kosner. Legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi.

Annica Kosner

Legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi.

Mina uppdrag

Jag har för närvarande ej utrymme för enskilda samtals- eller behandlingskontakter.

Mina uppdragsgivare är vanligtvis verksamheter inom kommuner och regioner samt privata verksamheter där jag anlitas för utredningar, handledning/konsultation, utbildningar m.m.
Målgruppen för mina insatser är ofta pedagogisk personal samt vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar av olika slag. Jag anlitas även av familjer som söker privat alternativ för t ex utredning, bedömning och/eller föräldrastöd.
Alla mina uppdrag i dess olika former präglas genomgående av en humanistisk grundsyn och neuropsykologisk forskning, såsom exempelvis stressforskning och affektteori. Mitt arbete vilar i grunden på tre ben: en humanistisk grundsyn, neurokompetens och etik.

Utbildning

Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges neuropsykologers förening samt Nätverket lågaffektiva psykologer som är en nationell grupp av psykologer som samarbetar kring hantering och förebyggande av s.k problemskapande beteenden.
Utbildad undersköterska/psykiatri, personlig assistent, god man, legitimerad psykolog, behörig specialistpsykolog i klinisk psykologi/neuropsykologi samt högre etikstudier.