Varmt välkommen!

Mitt namn är Annica Kosner. Jag är leg. psykolog och arbetar med utredning, bedömning, handledning, konsultation, föreläsningar och utbildningar.

Annica Kosner

Mina uppdragsgivare är bl.a. socialförvaltningar, skolor (såväl privata som kommunala), familjehem, boende, verksamheter för personer med behov av särskilt stöd, privata företag där jag anlitas för personals räkning av olika skäl, utrednings- och behandlingshem samt privatpersoner. Målgruppen är oftast pedagogisk personal, vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar av olika slag. 

Mina uppdrag

Alla mina uppdrag i dess olika former präglas genomgående av en humanistisk grundsyn där metoderna utgår primärt från forskning inom fälten neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Mitt arbete vilar i grunden på tre ben: en humanistisk grundsyn, neurokompetens och etik. Jag genomför för närvarande specialistutbildning med inriktning mot neuropsykologi.

Utbildning

 Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges neuropsykologers förening och Nätverket lågaffektiva psykologer, som är en nationell grupp av psykologer som samarbetar främst kring hantering av problemskapande beteende. Metoderna vi arbetar med är en del av den växande evidensbas i den tradition som kallas för Low Arousal approach (dvs lågaffektivt bemötande).

Utbildad inom/som Omvårdnadsprogrammet med inriktning psykiatri, Personlig assistent, God man, Leg. psykolog, Etikstudier vid universitet, Genomför nu specialistutbildning.